Výjimečnost, kvalita, inovace

Pletačka - splétání karbonových vláken
Triaxiální pletací stroj

Společnost 4tex s.r.o. je takřka jediným tuzemským výrobcem karbonových kompozitů, který je pro Vás schopen vytvořit produkty přesně podle Vašich požadavků. To vše díky našemu unikátnímu strojovému vybavení a dlouholetým zkušenostem. Vzhledem k využívané metodě triaxiálního splétání vláken dosahují naše výrobky maximální tuhosti a pevnosti při minimální hmotnosti. V současnosti dokážeme vyrobit produkty s délkou přesahující 5 metrů.

Na rozdíl od konkurence jsme skutečnými výrobci, ne pouhými přeprodejci. Při výrobě využíváme 95 % svých punčoch a nápletů, které si sami připravujeme, jedině tak Vám můžeme zaručit požadovanou kvalitu a vlastnosti výrobku. Jednotlivé vrstvy jsou v kompozitním výrobku důležité zejména z funkčního hlediska, mohou se skládat např. z karbonu, skla, čediče, kevlaru či jejich kombinací. Zbylých 5 % punčoch je společností nakupováno a to zejména s ohledem na estetické hledisko. 

Na nejnáročnější aplikace využíváme zejména kombinace triaxiálního oplétání přímo z pletacího stroje a karbonového návinu, díky čemuž jsou splněny maximální požadavky na kvalitu.

 

Historie

I přestože byla společnost 4tex s.r.o. založena teprve v roce 2011, zkušenosti zakladatelů s kompozitními materiály sahají již před rok 2000. Jedná se tedy o relativně mladou ryze českou společnost v katastrální obci Uhřice, která ve výrobní hale o velikosti 500 m2 produkuje různorodé především karbon-kompozitové produkty.

 

Současnost 

Průmyslová výroba

V současné době se společnost zaměřuje především na kusovou a malosériovou výrobu karbonových, či karbon-skelných válců a hřídelí. Tyto produkty jsou v průmyslu využívány především jako navíjecí trny, tiskařské nebo např. i přítlačné válce. U těchto komponentů bývá nejčastěji kladen důraz na vysokou pevnost, nízkou hmotnost a v neposlední řadě i na přesnost obroby. Všechny požadavky vycházejí především z vysokých rychlostí a tlaků, které jsou na válce kladeny. Aby mohlo být dosaženo těchto atributů, využívá společnost moderních metod triaxiálního oplétání v kombinaci s metodou klasických návinů.

Za účelem dosažení dokonalé osové souměrnosti dutých profilů nabízí naše společnost na přání zákazníka možnosti povýrobní obroby. Po obrobení dosahují karbonové válce vnější přesnosti až 0,02 mm. Současně je možné využít našich služeb k výrobě kovových koncovek, osazení a jiných součástek. 

Pro koncové spotřebitele

Společnost nezapomíná ani na využití karbonu (kompozitů) ve světě sportu. Ať jsou to výrobky určené pro motoristický sport nebo sport jako takový. Její produkty bývají využívány např. při výrobě motorových člunů, stěžňů lodí a windsurfů, hokejek nebo jako funkční, či estetické prvky v motorsportu.

Carbon exhaust
Karbonový výfuk s/bez povrchové úpravy

Z důvodu zvýšené poptávky začíná naše společnost využívat taktéž různé druhy karbonových a hybridních tkanin, které nemusí plnit pouze estetickou stránku produktu. Všechny tyto tkaniny jsou ručně kladeny nejen na válce, ale taktéž do forem, které si vyrábíme sami nebo v kooperaci s našimi nasmlouvanými podniky. Je vhodné zmínit, že využíváme tkaniny, které mohou být i před-impregnovány pryskyřicí (tzv. prepregy). Výhodou těchto prepregů  je optimální poměr, resp. nasycení výztuže (karbon, kevlar atd.) matricí (lepidlem) garantovaný přímo výrobcem a z něj plynoucí pozitivní vlastnosti. 

Domů