Splétání vláken karbonu

Základní a jednou z nejdůležitějších technologií, kterou společnost 4tex využívá, je metoda triaxiálního splétání vláken. Tato technologie je unikátní formou splétání jednotlivých vláken, které mohou být tvořena čistě vlákny z karbonu nebo jeho kombinací. Na rozdíl od biaxálnímu splétání, kde jsou splétaná dvě vlákna v různých úhlech, triaxiální splétání přidává  vlákno. Toto vlákno je splétáno mezi zbylá dvě vlákna v rovnoběžném směru. Díky tomu je dosaženo lepších fyzikálních vlastností.

Klíčové aspekty při splétání vláken

Pletačka - splétání vláken karbonu
Triaxiální pletací stroj
  • úhel vláken, který může být v rozmezí +- 45°
  • druh vláken a jejich kombinace (karbonová, skelná, kevlarová, čedičová)
  • typ a množství vláken

Všechny tyto aspekty mají stěžejní roli pro výsledné vlastnosti hotového výrobku. Jen díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme zvolit nejvhodnější složení nápletu, které výrobku zajistí požadované fyzikální vlastnosti.

Je vhodné zmínit, že triaxiální vertikální pletací stroj, který umožňuje výrobu produktů o délkách přesahujících 5 m a průměr 40 cm, není jediným pletacím strojem společnosti. Společnost vlastní taktéž biaxiální horizontální pletací stroj, který ve většině případů využívá na pletení punčochy pro méně náročné aplikace.

Horizontální ovíjení

Aby mohl být výrobek kvalitní, je nutno před vytvrzením výrobku vytlačit z jednotlivých vrstev vzduchové bublinky. K tomuto účelu společnost využívá dvě technologie. Buď jsou tyto bubliny vytlačeny z výrobku speciální separační páskou nebo vysáty pomocí vakuové vývěvy, a to v závislosti na výrobku. 

Separační páska je na výrobek navíjena pomocí speciálního stroje. Úkolem této „ovíječky“ je nejen navíjet separační pásku, ale především i karbonové vlákno. Vše závisí pouze na nastavení tohoto stroje.

Technologie ovíjení karbonového vlákna na kovový trn je jedna z nejběžnějších technologií, která se v tomto odvětví využívá. Její výhoda tkví především v relativně nízkých nákladech na výrobu velkých sérií dutých především kulatých profilů (kdy po naprogramování tohoto stroje není zapotřebí takřka lidského faktoru). Nevýhoda této technologie vyplývá především ze skutečnosti, jak na sobě jednotlivá vlákna karbonu „drží“. Na rozdíl od triaxialního splétní, kde se vlákna drží spletením navzájem, zde jsou vlákna držena pouhou matricí (dochází tak k delaminaci dříve, než při splétání vláken). Současně touto technologií není možné táhnout vlákna přímo souběžně s výrobkem, což má vliv na fyzikální vlastnosti výrobku.

Aby mohla naše společnost konkurovat zejména západním sousedům, rozhodla se kombinovat technologii ovíjení s technologií oplétání. Díky tomu jsou naše výrobky nejen velmi kvalitní, ale i nákladově přijatelné.  

Vytvrzování kompozitů

Společnost využívá velké množství matric, zejména pak epoxidové pryskyřice, které bývají vytvrzovány pomocí tepla. Za tímto účelem má společnost k dispozici vypékací komoru o délce 5,5 m, která umožňuje vytvrzovaní kompozitů až do teploty přibližně 175 °C. Za účelem získání co nejlepších vlastností výrobků je vypékací komora vybavena nejen možností změn teplot dle zvolených programů, ale umožňuje také  plynulé nastavení rotace vytvrzovaných výrobků. Tato rotace zamezuje hrozící delaminaci a průhybu u výrobku.

Domů