Obrábění kovů a kompozitů

Aby mohlo být vyhověno vysokým požadavkům na přesnost finální výroby, společnost nabízí možnost obrobení finálního výrobku na soustruhu. Nejčastěji bývají obrobeny karbonové válce, u kterých je možno dosáhnou přesnosti až na 0,02 mm na vnějším povrchu. Za tímto účelem má společnost k dispozici soustruh TOS SV 18, který umožňuje obrobit výrobek až do velikosti 1250 mm. Pro případy výrobků delších než 1250 mm společnost spolupracuje s podniky, které jsou připraveny obrobit výrobky přesahující i 4 metry.

Soustruh TOS SV 18 a sloupová vrtačka TOS VS 32

V rámci komplexnosti výroby využívá společnost kromě soustruhu také velkou strojní vrtačku TOS VS 32, frézku a pásovou pilu. Díky tomuto vybavení není pro společnost problém poskytovat služby nejen z pohledu kompozitních materiálu, ale i strojní výroby. Abychom Vám mohli zaručit požadovanou kvalitu i v tomto směru, náš soustružník dosahuje více než 35-tileté praxe.